+0 به یه ن

یام نیوز:شرقی آذربایجان گولشجسی 69 کیلو دا اؤله نین قهرمانی اولدی؛ شایان عفیفی بو اوغور قازانماغیله هندین آسیایی اویون لرین وبوسنی دونیا اویونلرین قازاندی.