+0 به یه ن

یام نیوز:ال لرینده کی قابار لار؛تانری نین امضاسی ،اؤره ینده کی ائولاد محبتی ملک لرین بایرام پایی ،اولان آذربایجانین اصیل اتا لارینین بایرام گونو موبارک اولسون.