+0 به یه ن

یام نیوز: انگلیس دا رویال بانک اسکاتلن ادلی بانک ایران وایرانی لرین بانکی حساب لرین باغلدی ،و بو پروژه نین آدین دَوو لر  قویوب ، قایناق تابناک سایتی