باخیش
سه شنبه 8 اردیبهشت 1394
بؤلوم | اجتماعی یازار : یام نیوز
+0 به یه ن

یام نیوز : خوی دا ساعات 9:24 دقیقه دا بیر دپرم 3.4 درجه دا ودرینقی 8 کیلومتردا
بو زلزله خوی 5 کیلمتریندا و سلماسین 39 کیلمتریندا وتسوجه 41 کیلمتردا باش وئردی