باخیش
سه شنبه 8 اردیبهشت 1394
بؤلوم | اجتماعی یازار : یام نیوز
+0 به یه ن

یام نیوز:بوگون صبح ساعات 10:43 دقیقه دا هندورابی آدا سیندا 4.9 درجه ؛ درینیک 20 کیلومتر ده بیر دپرم،