+0 به یه ن

یام نیوز:سرخاب قازتسنن آلدیغی خبره گوره آقای امامی دئدی : ال ساتیجی لری بو وردان گوتورلوب ویئرینه یشل لیک ودیوار رسام لری و شهر مبلمان لری دؤزلیر.تبریزین گجیل قاپسی ؛ کهنه شهرده ،4 محله آراسندا  - راسته کوچه- کوچه باغ - میار میار-ورجی باشی ؛گجیلین قبرستانی عرفا آدیندا پهلوی رژیمین دوریندا پارک اولندی کی گلستان باغی آدوندا، بو قبرستان تبریزین اوچ مهشور قبرستان لردن بیریدیر. سرخاب قبرستانی (شعرا)،چرنداب(وزرا) گجیل (عرفا)