+0 به یه ن


یام نیوز: جلال حیسن زاده بو گون بیر مصاحبه دا دئدی : 191 مین 280 صندوق دان 51 میلیارد ریال دان چوخ صدقه توپ له نیب کی اورمیه شهر تکجه 37 میلیارد و252و470 مین قران اول رتبه دا استاندا