باخیش
پنجشنبه 20 فروردین 1394
بؤلوم | اجتماعی یازار : یام نیوز
+0 به یه ن

یام نیوز :پاکستان 1393 دا چی قطر له بیر قرارداد امضائ ائدمیشدی ال .ان جی گازنه خاطر . ایلک گئمی .ال.ان.جی ، داشین .کرانچی بندریندا دایندی. خاطر له مهلیم کی پاکستان ایران گاز الماخه  بهانه گه لیر